Skip to main content
دسته بندیها

اطفا حریق

معرفی کامل سیستم های اطفا حریق و سرکوب آتش، به همراه توضیح اجزای سازنده سیستم اطفا حریق.

سیستم اطفا حریق اتاق سرور - دیتا سنتراطفا حریق

سیستم اطفا حریق اتاق سرور

اطفا حریق اتاق سرور: ضرورتی انکارناپذیر اطفا حریق اتاق سرور (Server room fire extinguishing system) یکی از بخش‌های بسیار‌مهم تامین‌امنیت تجهیزات‌اتاق سرور و دیتاسنتر است. با توجه به پیشرفت‌هایی که…
Web Master
1945 بازدید

Web Master

1 ژوئن, 2023